Πίτσι.

Είναι ένα μικρό και όμορφο χωριό, χτισμένο στις ανατολικότερες πλαγιές του Τυμφρηστού, σε υψόμετρο 780 μ.
Το χωριό, μαζί με τα Πουγκάκια, αποτελούσε χωριό του Δήμου Τυμφρηστού με το όνομα Πίτσου. Το 1912, που καταργήθηκαν οι παλιοί δήμοι, αποτέλεσε συνοικισμό της κοινότητας Πουγκακίων. Το 1924 ο συνοικισμός αποσπάστηκε και προσαρτήθηκε στην κοινότητα Καναλίων με το διάταγμα της 26-2-1924 (ΦΕΚ 44/Α΄ της 28-2-1924). Το 1934 αποσπάσθηκε και αναγνωρίστηκε σε ίδια κοινότητα με το διάταγμα της 29-1-1934 (ΦΕΚ 44/Α της 1-2-1943).
Η Παράδοση αναφέρει ότι το χωριό κτίστηκε στα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας, 800 μ. περίπου νοτιότερα από τη σημερινή του θέση. Με αφορμή μια μεγάλη κατολίσθηση, στα 1907, το χωριό μεταφέρθηκε εκεί που βρίσκεται σήμερα. Λέγεται ότι ο πρώτος κάτοικος του χωριού ονομαζόταν Πίτσος και ότι αυτός έδωσε το όνομα στο χωριό. Η εκδοχή αυτή φαίνεται ότι ευσταθεί γιατί σε επίσημα κρατικά έγγραφα του 1863 και του 1880 το χωριό αναφέρεται ως Πίτζου και Πίτσου, αντίστοιχα.