Κραβαρίτικη Φύση..

Παρθένα κι αμόλυντη, γι’ αυτό κι αξίζει τον σεβασμό και την αγάπη μας...
Ας την προστατέψουμε ως κόρη οφθαλμού...