Τσεκούρα και Αρδίνης...


Τσεκούρα και Αρδίνης...
Θέα από τον Κούτπα του Κάτω Μαχαλά ...