Οι Σούφλες των Βαρδουσίων...

Οι Σούφλες των Βαρδουσίων και πίσω τους τα Βουνά της Αιτωλίας με πρώτη την Κοκκινιά .