Όχι ανεμογεννήτριες στην Κοκκινιά!

Όχι στην Καταστροφή της Κοκκινιάς από τους Μεγαλοεργολάβους της "ΕΥΗΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε."!