Θέα από το Ξεροβούνι.

Ο ΑιΛιάς της Κλεπάς, ο Φίδαρης, η Γέφυρα για την Περδικόβρυση, η Περδικόβρυση, η Τσεκούρα, ο Αρδίνης και το Ξεροβούνι του Πλατάνου.