Τα Στενά...

Θέα από το Ξεροβούνι της Κλεπάς:
Ο Φίδαρης στα Στενά... όπως φαίνεται από ψηλά!