Θέα από τα Βαρδούσια...

Προς τα Κραβαρίτικα βουνά, την Σαράνταινα, την Καλιακούδα και το Βελούχι!