ΟΧΙ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΣΑΡΑΝΤΑΙΝΑ...

Σας μεταφέρουμε ορισμένες επισημάνσεις της Δ/σης Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, γραμμένες από ειδικούς Δασολόγους επιστήμονες, οι οποίοι δεν έχουν προσωπικό όφελος από τη ιστορία αυτή και θεωρούνται οι φυσικοί φύλακες του δάσους.
Οι θέσεις τους όπως θα δείτε είναι τεκμηριωμένες και με τέτοιο ποιητικό τρόπο δοσμένες, που προκαλούν συγκίνηση.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ
10/1/2003
Τα τρία Αιολικά Πάρκα θα αναπτυχθούν στην κορυφογραμμή από Ράχη Τυμφρηστού μέχρι τη Σαράνταινα, στα όρια των Νομών Φθ/δας –Ευρυτανίας, σε μια εκτεταμένη αλπική περιοχή 40.000 στρεμμάτων.Έχει ένα επίμηκες τοξωτό σχήμα μήκους περίπου 40 km και δεσπόζει στον κοινό υδροκρίτη των λεκανών απορροής του Σπερχειού και του Κρικελοπόταμου. Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν διανοιχθεί δασικοί δρόμοι σ’ αυτή την αλπική περιοχή.
Σε όλο της το μήκος διασχίζεται από το Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4.
Περιβάλλεται από εκτεταμένα ελατοδάση, δρυοδάση και δάση οξυάς.
Το δάσος οξυάς που περιβάλλει το κυριότερο τμήμα της εν’ λόγω περιοχής είναι το νοτιότερο όριο εξάπλωσης της οξυάς στην Ευρώπη.
Η περιοχή είναι λιγότερο ή περισσότερο ορατή μεταξύ άλλων και από το οδικό πέρασμα Πενταγιοί- Αρτοτίνα- Γραμμένη Οξυά- Γαρδίκι και από το ορειβατικό καταφύγιο της Γραμμένης Οξυάς.
Στο ίδιο ορεινό πέρασμα υπάρχει αίτημα για δεύτερο ορειβατικό καταφύγιο καθώς και για δασικό χωριό από μια πλειάδα ορεινών οικισμών της ορεινής λεκάνης του Σπερχειού (Γαρδίκι- Πουγκάκια- Μερκάδα- Μαυρίλο- Μεγάλη Κάψη όπου πρόσφατα ολοκληρώθηκε η κατασκευή δασικού χωριού, μέχρι τη Γιαννιτσού.)
Σε όλα τα ανωτέρω χωριά έχουν δημιουργηθεί τουριστικά καταλύματα και επισκευάζονται κατοικίες για παραθερισμό.
Στις υπ’ όψη Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ένας θαλάσσιος βιολόγος μας διαβεβαιώνει ότι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία των εν λόγω ΑΠ θα είναι ασήμαντες.
Η πραγματικότητα όμως θα είναι άλλη.
Θα κατασκευαστούν 35 χλμ. Δρόμοι προσπέλασης και εσωτερικό οδικό δίκτυο με προδιαγραφές δασικών δρόμων Γ’ κατηγορίας (σύμφωνα με την ΜΠΕ) για την εξυπηρέτηση των τριών ΑΠ στα ψηλότερα σημεία της περιοχής.
Αν ληφθεί υπόψη ότι το μήκος και το βάρος των στοιχείων των ανεμογεννητριών είναι ιδιαίτερα μεγάλο θα απαιτηθούν μεγάλα και επιμήκη οχήματα μεταφοράς καθώς και μεγάλου μήκους γερανός για το στήσιμο των ΑΓ οπότε θα απαιτηθούν ειδικών προδιαγραφών δρόμοι με μεγαλύτερο πλάτος καταστρώματος και, με μεγαλύτερες ακτίνες καμπυλότητας και ενδεχομένως μεγαλύτερο μήκος δρόμων, περισσότερες εκσκαφές και μεγαλύτερα πρανή.
Από τη θεμελίωση των 106 ΑΓ θα προκύψουν περί τις 50.000 κ.μ βραχωδών εκχωμάτων τα οποία θα αποτεθούν σε θέσεις που δεν προσδιορίζονται.
Θα διαμορφωθούν 106 πλατείες διαστάσεων 30χ30μ πάνω στην κορυφογραμμή, με αναλόγου ύψους πρανή εκχωμάτων και επιχωμάτων που θα αλλοιώσουν το περίγραμμά της.
Η αναχλόαση των πρανών που θα δημιουργηθούν από κάθε είδους εκσκαφές είναι προβληματική για τέτοια υψόμετρα στα Ελληνικά δεδομένα.Το σύνολο των εγκαταστάσεων θα επιφέρει μια ιδιοκτησιακή κατάτμηση γιατί θα δημιουργηθούν 106 νέες ιδιοκτησίες των 4 ή 6 στρεμμάτων τις οποίες δε θα ανακτήσει ποτέ το Δημόσιο.
Η μεγαλύτερη επίπτωση όμως είναι η αλλοίωση της οπτικής εικόνας του ορίζοντα από το πλήθος και το μέγεθος των μεταλλικών ΑΓ.
Σε καμία περίπτωση τα ΑΠ δε συγκρίνονται με τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους που ήταν λιγότεροι, μικρότεροι σε μέγεθος και κατασκευασμένοι από φυσικά υλικά.
Αυτή η εικόνα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον τουρισμό της περιοχής που στηρίζεται στη φυσικότητα και την ακεραιότητα του τοπίου.Αυτό το στοιχείο άλλωστε είναι το ζητούμενο στις νέες κατευθύνσεις του τουρισμού (ορεινός τουρισμός, οικοτουρισμός, αγροτουρισμός κ.λ.π). και πράγματι ένα αιώνια σιωπηλό και ειδυλλιακό αλπικό λιβαδκό τοπίο στο επίκεντρο μιας τουριστικής περιοχής θα μετατραπεί σε μια βιομηχανική περιοχή.
Είναι γεγονός ότι θα παράγεται καθαρή ενέργεια, πλην όμως η ενέργεια που θα παράγεται είναι μικρή, το δε μέγεθος και η διασπορά των ΑΠ δημιουργεί άλλου τύπου σημαντικά προβλήματα ιδιαίτερα σε οικολογικά ευαίσθητες και υψηλής αισθητικής αξίας περιοχές.
Στην προκειμένη περίπτωση εκτιμούμε ότι πρόκειται για ασύμβατες λειτουργίες.
Για τους ανωτέρω λόγους δεν συμφωνούμε με την εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων στην εν’ λόγω περιοχή.