Στάβλοι.

Εδώ λένε ότι υπήρχαν οι Στάβλοι των ανακτόρων της Βυζαντινής αυτοκράτειρας Δομινίκης, που ήταν σύζυγος του Ουαλέντου. Άλλη παράδοση λέει ότι οι Στάβλοι ανήκαν στον Εύρυτο, τον αρχαίο βασιλιά της Ευρυτανίας, που είχε πρωτεύουσα την θρυλική Οιχαλία.