Οινιάδες.

Αρχαίο θέατρο...
Το αρχαίο θέατρο, κτισμένο σε υπέροχα επιλεγμένη τοποθεσία έχει περισσότερες από δύο χιλιάδες θέσεις. Τα δύο τρίτα των κερκίδων του είναι λαξευμένες σε συμπαγή βράχο, πραγματικό θαύμα της υπομονής των αρχαίων τεχνιτών. Η πρώτη φάση της κατασκευής του πρέπει να έγινε τον 4ο π.Χ. αιώνα ενώ το προσκήνιό του το 3ο π.Χ. αιώνα. Στα πρώτα εδώλια αριστερά υπάρχουν επιγραφές σχετικά με απελευθερώσεις δούλων που χρονολογούνται ανάμεσα στο 3ο και 2ο αιώνα π.Χ. Σήμερα διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση και τα τελευταία χρόνια το υπουργείο πολιτισμού σε συνεργασία με τη τοπική αυτοδιοίκηση διοργανώνουν φεστιβαλικές εκδηλώσεις.