Οινιάδες.

Το αρχαίο λιμάνι...
Είναι μοναδικό στον Ελλαδικό χώρο και η μοναδικότητά του οφείλεται στο ότι ήταν σκαλισμένο στο γιγάντιο βράχο. Η κατασκευή του πρέπει να έγινε τον 3ο π.Χ. αιώνα. Η πόλη διέθετε δύο λιμάνια που σήμερα είναι καταχωσμένα. Σε προεξοχή του εδάφους στη δυτική πλευρά του ενός από αυτά υπάρχει μικρός ναός με πρόναο, σηκό, οπισθόδομο και λείψανα λατρευτικού αγάλματος.