Σαράνταινα.

Το νοτιότερο στην Ευρώπη, δάσος Οξυάς.