Γαβαθότρυπα Κλεπάς.Γαβαθότρυπα Κλεπάς: όταν η φύση έχει κέφια.