Ευηνόλιμνη.

Μοναδική θέα από την Κοκκινιά, προς το Νεχώρι και την Ευηνόλιμνη.