Κάτω μαχαλάς.

 ...με φόντο το Ξεροβούνι και τα Βαρδούσια!