Παρθένα Κραβαρίτικα βουνά!

Η Σαράνταινα από την κορυφή Αυγό της Άνω Χώρας!