Τσεκούρα.

Ανεβαίνοντας στο Κόκκινο Χωράφι προβάλλει η Τσεκούρα!