Παρθένα Κράβαρα!

Αβώρανη και Παλούκοβες με θέα τα Βαρδούσια!