Στους δρόμους των Κραβάρων....


Όλα τα μονοπάτια οδηγούν στον ίδιο στόχο: Να εκφράσουμε στους άλλους αυτό που είμαστε!
(Pablo Neruda)