Παρθένα Κραβαρίτικα Βουνά.

Η Κοκκινιά και το Ξεροβούνι από τα Βαρδούσια.
Στο βάθος οι κορφές του Παναιτωλικού.