Κραβαρίτες Δημογέροντες του 1825.

Οι δημογέροντες των Κραβάρων εκλέγουν αντιπροσώπους για την Εθνοσυνέλευση του 1825. Την Κλεπά εκπροσωπούν ο Παπα-Παναγιώτης ο Κλεπαγίτης, ο Παπα-Κανέλος Οικονομόπουλος και ο Γαλάνης Μερισηρίδης.