Τα βουνά μας είναι "Πράσινα"!

Δεν χρειάζονται την Πράσινη Ανάπτυξη των Μεγαλοεργολάβων!
Χρειάζονται την Προστασία μας!