Στου Κώστα τ' αμπέλια!

        Βρύση "Κωνσταντάμπελα".