Κι όμως είναι ... πουρνάρι!

Στον Α'ι'Γιάννη της Κλεπάς!