Στάβλοι Ευρυτανίας.

...και στο βάθος το Κρίκελλο.