Να σώσουμε τα παρθένα βουνά μας!

Να σώσουμε τα Παρθένα Βουνά του Τόπου μας από τους Μεγαλοεργολάβους της "Πράσινης" Ανάπτυξης!
Τα Βουνά αυτά είναι πράσινα και δεν χρειάζονται την "πράσινη ανάπτυξη" των μεγαλοεργολάβων, αλλά την προστασία της πολιτείας και των πολιτών!