Να σώσουμε την Παρθένα Φύση και την Άγρια Ζωή του Τόπου μας!

Εικόνες που η κα. Μπιρμπίλη και ο κ. Μωρα'ί'της δεν μπορούν καν να φανταστούν!

(διαβάστε το γιατί εδώ: Τα Βουνά μας καταστρέφονται! )