Μικρά θαύματα!

Linum aroanicum.

Lilium candidum.

Helleborus cyclophyllus.

Colchicum boissieri.

Cephalanthera damasonium.