Θέα απο τον Ψηλό Σταυρό.

Η Ευηνόλιμνη στα πόδια του Αρδίνη.