Άγιος Δημήτριος.

Μοναδική θέα του Αγίου Δημητρίου και του Φράγματος του Ευήνου απο την Τσεκούρα.