Τσεκούρα.


Η Τσεκούρα και πίσω της τα Βαρδούσια, όπως φαίνονται από την κορυφή του Αρδίνη.