Κοκκινιά.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΙΑ!
ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΒΑΡΙΤΙΚΩΝ ΒΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥΣ!