Η πλατεία του Κάτω Μαχαλά...

...και η εκκλησία του Άγιου Χαράλαμπου.