Οι πηγές του Εύηνου...

Ψηλά στα Βαρδούσια, στα Μουσουνιτσιώτικα Λιβάδια...