Κλεπά.


Ο Κάτω Μαχαλάς όπως φαίνεται από την Λιθαρόστρουγκα...