Σαράνταινα.


ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΙΝΑΣ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ!


Να προστατέψουμε τα καταπληκτικά της φυσικά τοπία, να διαφυλάξουμε την μοναδική της οικολογική αξία, να σώσουμε την βιοποικιλότητά της.