Κολοκυθιά Φθιώτιδας.Σύμφωνα με την τοπική Παράδοση το χωριό χτίστηκε αρχικά στα χρόνια της Τουρκοκρατίας σε τοποθεσία που βρίσκεται πιο πάνω, στην τοποθεσία «Παλιοκολοκυθιά» ή «της Κολοκυθιάς η βρύση», όπου υπήρχε άφθονο και κρύο νερό. Κάποια στιγμή μεταφέρθηκε λίγο πιο κάτω από τον Αϊ-Λια και στη συνέχεια στη σημερινή του θέση, σε ένα μικρό οροπέδιο με υψόμετρο 900 μ. Το 1835, με το σχηματισμό των Δήμων, αποτέλεσε χωριό του Δήμου Καλλιέων.Το 1841 προσαρτήθηκε στο Δήμο Σπερχειάδος. Από 1878 μέχρι το 1912 αποτέλεσε χωριό του Δήμου Ομιλαίων. Το 1912 αναγνωρίστηκε σε ίδια Κοινότητα.