Σαράνταινα.

Από την ομάλια της Σαράνταινας αγναντεύοντας προς...

το Βελούχι...


και τα Βαρδούσια .