Κόνισκα.

Ο Άννινος και στην πλαγιά του ριζωμένη η Κόνισκα.