Κραβαρίτικα βουνά.


Τα βουνά των Κραβάρων αγνάντια από την Καλιακούδα...