Βαρδούσια.

Γιδοβούνι - Πυραμίδα - Πάνω Ψηλό - Κάτω Ψηλό.