Μουσουνιτσιώτικα λιβάδια......διαγράφεται και ο δρόμος που ενώνει την Αρτοτίνα με την Μουσουνίτσα.