Σουρούστι.

Κερασιά Δωρίδας.

Το Σουρούστι βρίσκεται Δυτικά του οδικού άξονα προς Αρτοτίνα σε απόσταση 10km από την Πενταγιoύ. Με την κεντρική αρτηρία συνδέεται με ασφαλτοστρωμένη οδό 2km.....Τη γραφικότητα του Χωριού υπογραμμίζουν οι ελατόσκεπες πλαγιές του και η επιβλητική θωριά των Βαρδουσίων. Τη φυσιογνωμία του καθορίζουν τα παραδοσιακά κτίρια, οι εκκλησίες, κι ένα ανθρώπινο δυναμικό από επιστήμονες που χάρισαν στο χωριό τον τίτλο:"Το χωριό των επιστημόνων".