Ευηνόλιμνη...

Αεροφωτογραφία της Τεχνητής Λίμνης.