Πάνω Μαχαλάς.

Η άνω συνοικία της Κλεπάς, χιονισμένη...