Ευηνόλιμνη...

Το φράγμα του Ευήνου στον Άγιο Δημήτριο.