Στα βουνά...

Εκεί που το παρελθόν, ακόμη αντιστέκεται και επιβιώνει...