Φράγμα Ευήνου...

Το Φράγμα στον Αγ. Δημήτριο και στο βάθος το Νεχώρι..