Αθάνατη Κλεπά...

Όταν τα ανθρώπινα έργα σέβονται την Φύση και την Παράδοση, παραμένουν Αθάνατα...